Postavljanje ciljev glede na življenjski cikel

V prejšnjih zapisih sem predstavil osnovna načela oziroma pravila za uspešno obvladovanje osebnih financ. V današnjem zapisu pa bom poskušal predstavljene teme še povezati. Upravljanje z osebnimi financami je namreč zelo podobno upravljanju manjšega podjetja. Tu zasledimo dve načeli. Prvi je, da je treba cilje natančno opredeliti. To pomeni, da morajo biti cilji točno določeni, merljivi, uresničljivi, relavantni in s postavljenimi časovnimi roki. Drugo pravilo pa pravi, da tistega, česar ne merimo, ne moremo upravljati. To pomeni, da si, če tega še ne počnete, začnite zapisovati svoje prihodke in izdatke ter s popisom premoženja in obveznosti izdelate svojo bilanco stanja in izkaz uspeha. V praksi se izkaže, da so cilji, ki smo jih zapisali, jih vizualizirali in zanje izdelali konkretne akcijske načrte, pogosteje uresničeni kot tisti, ki so ostali zgolj na ravni želje oziroma sanjarjenja pri belem dnevu. Načrtovanje in samokontrola sta ključna.

 

Cilji, ki smo jih zapisali, jih vizualizirali in zanje izdelali konkretne akcijske načrte, pogosteje uresničeni kot tisti, ki so ostali zgolj na ravni želje.

 
Pri načrtovanju vaših osebnih financ je poleg osebnih preferenc treba upoštevati tudi specifike življenjskega obdobja, v katerem se nahajate. Vzpostavitev varnostne rezerve kot osnovnega načina zaščite pred tveganji postavite na prvo mesto. Disciplinirano namenjanje deleža dohodkov varčevanju vam bo na dolgi rok pomagalo uresničevati vaše cilje na cenejši in za spanec bolj ugoden način. Obvladovanje stroškov (trošenje pod mejo zmožnosti) in smotrna uporaba bančno-finančnih produktov, kamor spada tudi varno in razumno zadolževanje, sta jamstvo, da se vas bodo finančne težave izogibale v širokem loku.

V najbolj aktivnem življenjskem obdobju morate zaradi varnosti svojih najbližjih zavarovati tudi sebe.

 
V najbolj aktivnem življenjskem obdobju, ko boste z aktivnimi prihodki ustvarjali svoje premoženje, je pomembno, da to ustrezno zavarujete, pri tem pa ne pozabite, da morate zaradi varnosti svojih najbližjih zavarovati tudi sebe. Pri naložbah bodite preudarni, naj vas pri izbiri ne vodi pohlep. Če nekaj izgleda prelepo, da bi bilo res, potem običajno tudi je. Sliši se sicer neverjetno, vendar posamezniki še vedno nasedajo in vlagajo v denarne verige, razne piramidne sheme in podobno.

Nekje sem slišal za rek, da nobena naložba ne prinese več obresti kot naložba v vas same. Naložbe v znanje vas bodo ohranjale konkurenčne na trgu dela ter poskrbele za zadostno mero možganske telovadbe. Naj bodo knjige ves čas vaše spremljevalke. Prav tako ne smete pozabiti paziti na svoje zdravje, da se rek, 'da si najprej pokvarimo zdravje, da ustvarimo bogastvo, da potem lahko slednjega zapravimo za izboljšanje zdravja' ne bo nanašal na vas.

zivljenjski_financni_cilji_nasvet_6.png

Ob vsem tem se moramo zavedati, da se zaradi podaljševanja pričakovane življenjske dobe zaostrujejo pogoji za upokojitev s polno pokojnino, po drugi strani pa se daljša tudi obdobje, ki mu radi rečemo jesen našega življenja. V praksi to pomeni, da bo kakovost našega bvanja po upokojitvi zelo odvisna od dodatno privarčevanih sredstev. Prej se bomo tega zavedali in začeli varčevati posebej za ta namen, bolje se bomo imeli. V tem obdobju je tudi smiselno poskrbeti za razdelitev premoženja - dediščino. Otrokom je sicer najbolje pomagati takrat, ko to pomoč najbolj potrebujejo, se pravi takrat, ko si sami ustvarjajo svoj dom in družino. Skladno z možnostmi, če si to lahko privoščimo, seveda.

Upam, da ste ob prebiranju teh prispevkov izvedeli kaj koristnega. Sam sem namreč prepričan, da si boste z upoštevanjem predstavljenih nasvetov zagotovili miren spanec oziroma kot rad rečem, 'da vas zaradi denarja ne bo bolela glava'.

Vse dobro vam želim.

O avtorju

Roman Budna Prokurist in Vodja oddelka bančni produkti na področju poslovanja s prebivalstvom v Sberbank d.d.